ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน

Testosterone ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน

ฮอร์โมนของความเป็นชาย

ฮอร์โมนหลักที่ช่วยกระตุ้นให้แสดงลักษณะความเป็นชาย มีบทบาทสำคัญในพัฒนาภาวะแรกรุ่นรวมถึงความสามารถในการสืบพันธุ์

การเพิ่มฮอร์โมน Testosterone โดยธรรมชาตินั้น สามารถเพิ่มได้ทุกครั้งที่คุณออกกำลังกาย

โดยการออกกำลังกายแบบ Compound คือการออกกำลังกายโดยการยกของหนักเป็นหลัก แต่ใช้เวลาไม่นาน ตัวอย่างท่าออกกำลังกาย เช่น Bench Press , Squats หรือ Deadlift

ท่าเหล่านี้จะช่วยให้ร่างกายของเราผลิต Testosterone ออกมามากขึ้นกว่าปกติ ร่างกายก็จะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่ง สาวๆต้องเหลียวมองกันอย่างแน่นอน

ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top