เกี่ยวกับเรา

เวชภัณฑ์สมุนไพร แบแป๊ะเลี้ยง

OUR HISTORY

ก้าวเข้าสู่
200 ปี
จากรุ่นสู่รุ่น

ในปี ค.ศ. 1822 นาย มาเจิ้นก๋ง ซึ่งทำการค้าสมุนไพรจีนในขณะนั้นรู้ซึ่งถึงความทุกข์จากปัญหาที่เกิดขึ้น จึงเกิดเป็นแรงบัลดาลใจและอุทิศตนค้นคว้าสูตรยาสมุนไพรจีนขึ้นมา โดยวางจำหน่ายในราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ ทำให้ทุกคนในช่วงเวลานั้นมีหนทางในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ และสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 200 ปี

สืบสานความตั้งใจเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันเรายังคงสืบสานความตั้งใจ
เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

เราพิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบ และตรวจเช็คทุกขั้นตอนในการผลิต เพื่อให้ได้
สมุนไพรที่มีคุณภาพ 100% โรงงานสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

ปัจจุบันเรายังคงสืบสานความตั้งใจ
เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

เราพิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบ และตรวจเช็ค
ทุกขั้นตอนในการผลิต เพื่อให้ได้สมุนไพรที่มีคุณภาพ
100% โรงงานสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

baepaeliang dirky

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในฮ่องกง

Scroll to Top