ติดต่อเรา

ช่องทางติดต่อต่างๆ

เลขที่ 27 ซอยเยาวพาณิช ถนนพาดสาย
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

ถนนพาดสาย หากมาจากเส้นถนนเยาวราช จะอยู่ซ้ายมือ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยเยาวพานิชย์ พอเจอ 3 แยกแรก
ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 300-400 เมตร ร้านจะอยู่ซ้ายมือ ฝั่งตรงข้ามจะเป็นสมาคมฮากกา

Scroll to Top