สัญญาณเตือนภาวะ เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่

สัญญาณเตือนภาวะ เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่

อาการที่พบได้เมื่อเกิดภาวะ เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่

  • ปวดท้องมากเมื่อมีประจำเดือน คือ มีอาการปวดบริเวณท้องน้อยอย่างรุนแรง ในช่วงวันแรก ๆ ของการมีประจำเดือน หรือตลอดช่วงเวลาที่มีประจำเดือน บางครั้งมีอาการปวดมากเหมือนไม่สบาย มีไข้ เต้านมคัด ตึง และปวดบริเวณบั้นเอว
  • ปวดท้องน้อย หรือบริเวณอื่น ๆ ที่มีเซลล์เยื่อบุโพรงมดลูกไปเจริญอยู่ นอกเหนือจากช่วงมีประจำเดือน กรณีนี้อาจรู้สึกปวดลึก ๆ หรือปวดแปลบขณะมีเพศสัมพันธ์ ปวดขณะถ่าย อุจจาระ หรือปัสสาวะ
  • ประจำเดือนมามาก ผู้ป่วยบางรายมีเลือดออกมากผิดปกติในระหว่าง มีประจำเดือน กล่าวคือ มีปริมาณมาก หรือมีประจำเดือนนานเกินกว่า 7 วัน
  • ประจำเดือนมาไม่ปกติ
สัญญาณเตือนภาวะ เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่

มีบุตรยาก ส่วนมากพบว่าตัวเองเป็นโรคเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ เมื่อมาปรึกษาแพทย์เรื่องภาวะมีบุตรยาก

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top