พาเยี่ยมชมโรงงานและการผลิตยา แบแป๊ะเลี้ยง สำนักงานใหญ่ที่ฮ่องกง

พาเยี่ยมชมโรงงานและการผลิตยา แบแป๊ะเลี้ยง สำนักงานใหญ่ที่ฮ่องกง

เวชภัณฑ์สมุนไพร แบแป๊ะเลี้ยง มีสำนักงานใหญ่และโรงงานผลิตอยู่ที่ฮ่องกง

เราพิถีพิถันใส่ใจในการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ มีการควบคุมและตรวจสอบการผลิตทุกขั้นตอน พร้อมใช้เครื่องมือและเครื่องจักรที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน

มีกระบวนการป้องกันปนเปื้อนในการผลิตและกระบวนการบรรจุภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นถูกบรรจุในห้องปลอดเชื้อระดับสากล รวมทั้งมีทีมงานคอยตรวจสอบคุณภาพสินค้าตลอดเวลา จึงมั่นใจได้ว่า สะอาด ปลอดภัย

ปัจจุบัน บริษัท แบแป๊ะเลี้ยง อยู่เคียงข้างกับคนไทยและได้รับความไว้วางใจกว่า 80 ปี เรามุ่งมั่นในการสนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Scroll to Top