เพราะรักจึงต้องเปลี่ยน แปรง(สีฟัน)

เพราะรักจึงต้องเปลี่ยน แปรงสีฟัน

ปัญหาในช่องปาก บางครั้งอาจเริ่มได้จากสิ่งเล็ก ๆ ใกล้ตัวอย่างแปรงสีฟัน

สุขภาพฟันที่ดี เริ่มได้จากการเลือกแปรงสีฟันที่ดี
  • ขนแปรงนุ่ม
  • ปลายขนแปรงไม่มีความคม
  • ด้ามแปรงจับถนัดมือ
  • ขนาดหัวแปรงพอเหมาะกับปาก
การดูแลรักษาแปรงสีฟัน
  • ล้างแปรงสีฟันให้สะอาดทุกครั้งก่อนการเก็บ
  • เก็บแปรงในที่แห้งอากาศถ่ายเทได้ดี วางในลักษณะตั้งแปรงขึ้นให้หัวแปรงอยู่ด้านบน
  • ไม่ควรเก็บแปรงรวมกันไว้ที่เดียวกัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
  • ควรเปลี่ยนแปรงสีฟันทุกๆ 3-4 เดือน หรือเมื่อขนแปรงบาน

นอกจากการเปลี่ยน แปรง ในช่วงเวลา 3-4 เดือนแล้ว การเปลี่ยน แปรง หลังจากหายป่วยก็เป็นสิ่งที่ควรทำ เนื่องจากเชื้อโรคต่างๆ ที่อยู่ในน้ำลายอาจจะตกค้างอยู่ที่แปรงสีฟัน ดังนั้นจึงควรเปลี่ยน แปรง หลังจากหายป่วยแล้วนั่นเอง

MPLM62 Post 05
Scroll to Top