Loading...

เหล่ง สิ่ง อี้

380฿

แก้วิงเวียนศีรษะ บรรเทาอาการอ่อนเพลีย เสริมประสิทธิภาพการนอน

ช่องทางการสั่งซื้อ

Loading...

แก้วิงเวียนศีรษะ บรรเทาอาการอ่อนเพลีย เสริมประสิทธิภาพการนอน

วิธีการรับประทานยา

ก่อนนอน, รับประทานวันละ 1 ครั้ง, รับประทานได้ทุกช่วงเวลา

ขนาดบรรจุ

1 กล่อง มี 6 เม็ด

Scroll to Top