Loading...

หลัก บี่ อี้

385฿

บรรเทาอาการอ่อนเพลีย ลดอาการวิงเวียนศรีษะ ป้องกันต่อมลูกหมากโต

ช่องทางการสั่งซื้อ

Loading...

บรรเทาอาการอ่อนเพลีย ลดอาการวิงเวียนศรีษะ ป้องกันต่อมลูกหมากโต

วิธีการรับประทานยา

ก่อนนอน, ครึ่งฝาขวด

ขนาดบรรจุ

1 ขวด มี 2,000 เม็ด

Scroll to Top