PCOS ภัยเงียบที่ผู้หญิงต้องระวัง

ภาวะถุงน้ำรังไข่ PCOS ภัยเงียบที่ผู้หญิงต้องระวัง

PCOS คืออะไร? ทำไมผู้หญิงต้องใส่ใจ

PCOS ย่อมาจาก Polycystic Ovary Syndrome คือ ภาวะถุงน้ำหลายใบในรังไข่ เมื่อถุงน้ำเข้าไปเบียด ทำให้การทำงานของรังไข่ผิดปกติ ส่งผลให้ฮอร์โมนในร่างกายเสียสมดุล

PCOS เกิดจากอะไร?

  • ฮอร์โมนเพศชาย Androgen สูง
  • ภาวะดื้อต่ออินซูลิน ภาวะอินซูลินในเลือดสูง
  • พันธุกรรม มีเครือญาติเคยเป็นถุงน้ำในรังไข่หลายใบ

ถ้าละเลยปล่อยให้เกิดอาการเรื้อรัง เพิ่มความเสี่ยงเยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัว อีกทั้งทำให้ไข่ไม่ตกเรื้อรัง ซึ่งเป็นสาเหตุเกิดภาวะมีบุตรยาก เนื่องจากฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติ

PCOS คืออะไร? ทำไมผู้หญิงต้องใส่ใจ

แนะนำให้ทาน แปะ ห่ง อี้ ของ บริษัท แบแปะเลี้ยง

สรรพคุณ

  • บำรุงและกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตให้ดียิ่งขึ้น
  • ปรับสมดุลของฮอร์โมนให้กลับมาเป็นปกติ
  • บรรเทาอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ
  • บำรุงมดลูก เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการมีบุตร
  • บรรเทาอาการปวดท้องประจำเดือน
  • เสริมสร้าง “ฮอร์โมนเอสโทรเจน” ผิวพรรณเปล่งปลั่ง มีน้ำมีนวล
Scroll to Top