Testosterone ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน

Testosterone ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน

Testosterone ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ︎ ฮอร์โมนของความเป็นชาย … ฮอร์โมนหลักที่ช่วยกระตุ้นให้แสดงลักษณะความเป็นชาย มีบทบาทสำคัญในพัฒนาภาวะแรกรุ่นรวมถึงความสามารถในการสืบพันธุ์ … การเพิ่มฮอร์โมน Testosterone โดยธรรมชาตินั้น สามารถเพิ่มได้ทุกครั้งที่คุณออกกำลังกาย ” ” โดยการออกกำลังกายแบบ Compound คือการออกกำลังกายโดยการยกของหนักเป็นหลัก แต่ใช้เวลาไม่นาน ตัวอย่างท่าออกกำลังกาย เช่น Bench Press , Squats หรือ Deadlift ท่าเหล่านี้จะช่วยให้ร่างกายของเราผลิต Testosterone ออกมามากขึ้นกว่าปกติ ร่างกายก็จะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่ง สาวๆต้องเหลียวมองกันอย่างแน่นอน แบแป๊ะเลี้ยง สมุนไพรจีน

Scroll to Top