ค่าตัวเลขเท่าไหร่ เสี่ยงเป็นไขมันในเลือดสูง

ไขมันในเลือดระดับไหนถึงผิดปกติ? ระดับไขมันในหลอดเลือดสูง เป็นภาวะที่ร่างกายมีปริมาณไขมันในเลือดมากเกินไป ไขมันเหล่านี้ก็จะไปสะสมตามผนังหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดตีบและแข็ง เลือดไหลเวียนไม่สะดวก ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ไม่เพียงพอ ไขมันในเลือด มีอะไรบ้าง?1. ไขมันชนิดดี (HDL-cholesterol) หมายถึง ไขมันที่มีความหนาแน่นสูง ยิ่งมีค่า HDL สูง ก็จะยิ่งดีกับร่างกายมากขึ้น เพราะช่วยป้องกันไม่ให้ไขมันชนิดไม่ดีไปพอกสะสมที่ผนังหลอดเลือดค่าปกติ ควรมีมากกว่า 60 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 2. ไขมันชนิดไม่ดี (LDL-cholesterol) หมายถึง ไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำ ไม่ควรมีอยู่ในร่างกายมาก เพราะยิ่งมากก็ยิ่งเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดค่าปกติ ไม่ควรเกิน 100 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 3. ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) หมายถึง ไขมันที่ร่างกายสังเคราะห์ขึ้นจากตับ ลำไส้เล็ก และอาหารที่กินเข้าไป แต่ถ้าสะสมมากเกินไป ก็จะเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดแดงแข็งค่าปกติ ไม่ควรเกิน 150 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 4. ไขมันรวม (Total Cholesterol) หมายถึง สารประเภทไขมันซึ่งร่างกายสามารถสังเคราะห์ขึ้นได้ปกติ...