ชวนรู้จัก กระชายขาว สมุนไพรใกล้ตัว ต้านเชื้อไวรัส

กระชายขาว จัดเป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าสั้น รากอวบ แตกหน่อได้ มีรสเผ็ดร้อนและกลิ่นของน้ำมันหอมระเหย กระชายขาวมีสรรพคุณมากมาย ดังนี้