ลมกองละเอียด VS ลมกองหยาบ คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร

รู้หรือไม่? เวียนศีรษะ แน่นหน้าอก ท้องอืดท้องเฟ้อ อาจมีสาเหตุมาจากลมภายในบกพร่อง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ ลมกองหยาบ คือ ลมที่เกิดจากอาหารไม่ย่อย ทำให้เกิดแก๊สในระบบย่อยอาหาร และเกิดกรดเกินในกระเพาะอาหาร ส่งผลให้จุกเสียด แน่นท้อง ลมกองละเอียด คือ ลมที่อยู่ในระบบการไหลเวียนของเลือด เกิดจากความอ่อนเพลียของร่างกาย พักผ่อนไม่เพียงพอ ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ กลไกการทำงาน ลมกองหยาบ และ ลมกองละเอียด เมื่อกระบวนการย่อยอาหารไม่ปกติ ก็จะเกิด ลมกองหยาบ ในช่องท้อง ทำให้เกิดอาการท้องอืด แน่นท้อง ถ้าลมกองหยาบดันขึ้นสู่ด้านบนก็จะกลายเป็น ลมกองละเอียด ซึ่งจะเคลื่อนไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ทำให้เกิดอาการแน่นหน้าอก หน้ามืด และเวียนศีรษะได้ ฉะนั้น หากธาตุในร่างกายขาดความสมดุล มีลมในร่างกายมากเกินไป ก็อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ ปรับสมดุลธาตุลมภายในร่างกายให้เป็นปกติขอแนะนำ สมุนไพร “โซวหะอี้” ของแบแป๊ะเลี้ยง ช่วยลดอาการเหล่านี้ ขับลม...