ห่างกันสักพัก ลดเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19

ห่างกันสักพัก ลดเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19

ห่างกันสักพัก ลดเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19

วิธีป้องกันตัวเองและหยุดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ดีที่สุดในตอนนี้ คือ การอยู่บ้าน และเว้นระยะห่างทางสังคม หรือที่เรียกว่า Social Distancing

ห่างกันสักพัก ลดเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19

Social Distancing ไม่ใช่การกักบริเวณ เรายังสามารถออกไปข้างนอกหรือซื้อของได้ตามปกติ แต่ควรเว้นระยะห่างจากกันอย่างน้อย 2 เมตร ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีโดย

  • ยืนแยกคนละมุม หันหน้าเข้าผนังลิฟต์
  • ขึ้นลงบันไดหรือบันไดเลื่อน ให้ยืนห่างจากคนหน้าสักประมาณ 5 ขั้นบันได
  • ยืนต่อแถวซื้อของ เข้าคิวรอรถไฟฟ้า เว้นระยะห่าง 2 เมตร
  • ลดการรับประทานอาหารร่วมกัน ใช้ภาชนะและทานอาหารส่วนตัวเท่านั้น ซื้อใส่กล่องกลับมาทาน
  • ทำงานหรือเรียนที่บ้านโดยสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต
  • งดงานสังสรรค์ หลีกเลี่ยงการรวมตัวของคนหมู่มาก เช่น คอนเสิร์ต ผับบาร์ งานแต่งงาน

Social Distancing จะช่วยให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ร่วมใจกันอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

Scroll to Top