กระดูกพรุนในวัยทอง

กระดูกพรุนในวัยทอง

กระดูกพรุนใน วัยทอง พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และพบมากในวัยที่หมดประจำเดือนนาน 15 – 20 ปี

กระดูกพรุนในวัยทอง

กระดูกหักจากภาวะกระดูกพรุน มักเกิดที่ กระดูกข้อมือ กระดูกสะโพก กระดูกสันหลัง การขาดฮอร์โมนเอสโทรเจน ทำให้เซลล์ที่ทำหน้าที่ สลายกระดูกมีมากขึ้น ขณะที่การสร้าง กระดูกโดยเซลล์สร้างกระดูกไม่เพียงพอ

แคลเซียมเป็นธาตุสำคัญในการสร้างมวลกระดูก เราควรจะได้รับแคลเซียมให้เพียงพอ และเหมาะสมตั้งแต่ยังเด็ก มีมวลกระดูกมากกว่าโอกาสเป็นภาวะ กระดูกพรุนย่อมน้อยกว่า

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top