แจ้งปรับราคาใหม่ อานเก็งอี้

ประกาศแจ้งปรับราคาใหม่ อานเก็งอี้

กราบเรียนคุณลูกค้าทุกท่าน

แบแปะเลี้ยง ขอแจ้งปรับราคาอานเก็งอี้เพิ่มขึ้น 5% เนื่องด้วยวัตถุดิบในการผลิตที่สูงขึ้น เพื่อคงคุณภาพของสมุนไพรให้คงเดิม

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
อานเก็งอี้ ปรับราคาจาก 4,730 บาท เป็นราคา 4,970 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนเราเป็นอย่างดีเสมอมา

Scroll to Top