ฝีดาษลิง โรคร้ายอุบัติใหม่ อันตรายแค่ไหน

ฝีดาษลิง โรคร้ายอุบัติใหม่ อันตรายแค่ไหน

ฝีดาษลิง (Monkeypox) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มเดียวกับโรคฝีดาษหรือไข้ทรพิษ ซึ่งเชื้อไวรัสพบได้ในสัตว์หลายชนิด โดยเฉพาะสัตว์ตระกูลลิงและสัตว์ฟันแทะ เช่น กระรอก หนูป่า

รูปแบบการติดต่อฝีดาษลิง

จากสัตว์สู่มนุษย์
สัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่ง หรือตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อ การถูกสัตว์ที่มีเชื้อข่วนหรือกัด การนำเนื้อสัตว์ที่ติดเชื้อมาปรุงอาหาร

จากมนุษย์สู่มนุษย์
สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยผ่านทางสารคัดหลั่งหรือตุ่มหนอง การติดต่อจากทางเดินหายใจเมื่อผู้ป่วยไอหรือจาม ใช้สิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย เช่น เครื่องนอน เสื้อผ้า

ฝีดาษลิง โรคร้ายอุบัติใหม่ อันตรายแค่ไหน

อาการของฝีดาษลิง

ฝีดาษลิงมีระยะฟักตัวประมาณ 5-21 วัน และออกผื่นภายใน 1-3 วันหลังมีไข้

 • มีไข้ตั้งแต่ 38 องศาเซลเซียสขึ้นไป
 • เจ็บคอ ปวดศีรษะ
 • ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง
 • ต่อมน้ำเหลืองโต
 • หนาวสั่น อ่อนเพลีย
 • ผื่นขึ้นบริเวณใบหน้า แขนขา ลำตัว
 • ผื่นจะกลายเป็นตุ่มหนอง ตกสะเก็ดแล้วหลุดออกมา

ป้องกันฝีดาษลิงได้อย่างไร?

 • หลีกเลี่ยงสัมผัสผู้ป่วยหรือสัตว์ที่ป่วย ผ่านทางเลือด สารคัดหลั่ง หรือตุ่มหนอง
 • กินเนื้อสัตว์ปรุงสุก งดปรุงอาหารจากสัตว์ป่า
 • หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เมื่อสัมผัสกับสัตว์หรือคนที่ติดเชื้อ
 • ไม่ควรนำสัตว์ป่ามาเลี้ยง หรือนำเข้าสัตว์จากต่างประเทศโดยไม่มีการคัดกรองโรค

ฝีดาษลิงน่ากลัวแค่ไหน?

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า โอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อค่อนข้างต่ำ ฝีดาษลิงสามารถป้องกันด้วยการรับวัคซีนแทนการปลูกฝี ซึ่งสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคฝีดาษลิงได้ถึง 85%

Scroll to Top