ประจำเดือนมาไม่ปกติ ขับน้ำคาวปลา ดูแลด้วยสมุนไพร โอว กิม อี้

ประจำเดือนมาไม่ปกติ ขับน้ำคาวปลา ดูแลด้วยสมุนไพร โอว กิม อี้

ประจำเดือนไม่มา หรือมาไม่ตรงรอบ อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ

ไม่ต้องกังวลไป! เราสามารถดูแลป้องกันได้ ด้วยสมุนไพร โอว กิม อี้ ของ บริษัท แบแปะเลี้ยง

ประจำเดือนมาไม่ปกติ ขับน้ำคาวปลา ดูแลด้วยสมุนไพร โอว กิม อี้

ช่วยขับของเสียออกจากมดลูก ลดภาวะประจำเดือนมาผิดปกติ

สรรพคุณ

  • ขจัดของเสียออกจากมดลูก
  • อาการประจำเดือนมาไม่ปกติ
  • ขับน้ำคาวปลา
Scroll to Top