ประจำเดือนมาไม่ปกติ

รวมภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหากประจำเดือนมาไม่ปกติ

ประจำเดือนมาไม่ปกติ คือ ภาวะที่เกิดจากความผิดปกติของระบบฮอร์โมน ส่งผลให้ประจำเดือนขาด มาไม่สม่ำเสมอ มาน้อยหรือมากผิดปกติ ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ เช่น

  • ภาวะมีบุตรยาก เนื่องจากมีการตกไข่ที่ไม่สม่ำเสมอ
  • เสี่ยงต่อภาวะแท้งบุตร เนื่องจากฮอร์โมนในร่างกายไม่สมดุล ทำให้ส่งผลต่อการพัฒนาของทารกในครรภ์
  • เสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน โรคหัวใจและหลอดเลือด เกิดจากการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน ทำให้กระดูกพรุน เปราะบาง หักง่าย และยังเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองอีกด้วย
  • เกิดความเครียด อารมณ์แปรปรวน เกิดได้จากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน รวมถึงสภาวะทางจิตใจกรณีประจำเดือนมาไม่ปกติ
  • มะเร็งปากมดลูก เนื่องจากฮอร์โมนเพศหญิง ช่วยควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ หากประจำเดือนมาไม่ปกติ จะส่งผลทำให้เสี่ยงต่อมะเร็งปากมดลูกมากยิ่งขึ้น
Scroll to Top