ค่าตัวเลขเท่าไหร่ เสี่ยงเป็นไขมันในเลือดสูง

ไขมันในเลือดระดับไหนถึงผิดปกติ?

ระดับไขมันในหลอดเลือดสูง เป็นภาวะที่ร่างกายมีปริมาณไขมันในเลือดมากเกินไป ไขมันเหล่านี้ก็จะไปสะสมตามผนังหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดตีบและแข็ง เลือดไหลเวียนไม่สะดวก ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ไม่เพียงพอ

ไขมันในเลือด มีอะไรบ้าง?

1. ไขมันชนิดดี (HDL-cholesterol)

 • หมายถึง ไขมันที่มีความหนาแน่นสูง ยิ่งมีค่า HDL สูง ก็จะยิ่งดีกับร่างกายมากขึ้น เพราะช่วยป้องกันไม่ให้ไขมันชนิดไม่ดีไปพอกสะสมที่ผนังหลอดเลือด
 • ค่าปกติ ควรมีมากกว่า 60 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

2. ไขมันชนิดไม่ดี (LDL-cholesterol)

 • หมายถึง ไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำ ไม่ควรมีอยู่ในร่างกายมาก เพราะยิ่งมากก็ยิ่งเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ค่าปกติ ไม่ควรเกิน 100 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

3. ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)

 • หมายถึง ไขมันที่ร่างกายสังเคราะห์ขึ้นจากตับ ลำไส้เล็ก และอาหารที่กินเข้าไป แต่ถ้าสะสมมากเกินไป ก็จะเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดแดงแข็ง
 • ค่าปกติ ไม่ควรเกิน 150 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

4. ไขมันรวม (Total Cholesterol)

 • หมายถึง สารประเภทไขมันซึ่งร่างกายสามารถสังเคราะห์ขึ้นได้ปกติ ถ้ามีมากเกินไปจะก่อให้เกิดภาวะเส้นเลือดแข็งตัวและตีบตัน
 • ค่าปกติ ไม่ควรเกิน 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

อย่าปล่อยให้ไขมันในหลอดเลือดสูงเป็นเวลานาน เพราะอาจนำไปสู่โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง หรืออัมพฤกษ์-อัมพาตได้

ไขมันในเลือด

สมุนไพร อาน เก็ง อี้ ทางเลือกเพื่อสุขภาพ ช่วยปรับสมดุลร่างกาย กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตให้ทำงานดีขึ้น ห่างไกลจากไขมันในหลอดเลือดสูง

ช่วยดูแลอาการเหล่านี้

 • ป้องกันอัมพฤกษ์ อัมพาต
 • เส้นเลือด ตีบ แตก ตัน
 • แขน ขา อ่อนแรง เหน็บชา
 • ความดันโลหิตสูง
 • ลดการสะสมไขมันในเส้นเลือด
 • บำรุงระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกาย
Scroll to Top