Healthy Calender เกมสนุกส่งเสริมสุขภาพดีทุกเดือน Finger Hopscotch ปูไต่ 8 ขา

Healthy Calender เกมสนุกส่งเสริมสุขภาพดีทุกเดือน – Finger Hopscotch ปูไต่ 8 ขา

มามะ มาเล่นปู่ไต่กัน!! พัฒนาสมาธิ ฝึกปฏิภาณไหวพริบ

เกมประจำเดือนสิงหาคม : Finger Hopscotch ปูไต่ 8 ขา

Healthy Calender เกมสนุกส่งเสริมสุขภาพดีทุกเดือน Finger Hopscotch ปูไต่ 8 ขา

วิธีทำ

วางนิ้วทั้ง 2 ข้างที่แถบ start เลือกรูปทรงที่ต้องการเพียง 1 รูปทรง จากนั้นใช้นิ้วแตะรูปทรงที่เลือก เพื่อเดินขึ้นไปทีละแถวตามช่องแบ่งนิ้ว

ประโยชน์ – ฝึกการประสานสัมพันธ์ตากับมือ ผสานการทำงานร่วมกันของความคิดและการเคลื่อนไหว ช่วยพัฒนาสมาธิ และฝึกปฏิภาณไหวพริบ

เดือนหน้าจะมีเกมสนุก ๆ อะไรมาแนะนำอีก อย่าพลาดติดตามกันด้วยนะคะ

Scroll to Top