ไขมันในเส้นเลือด ป้องกันไว้ดีกว่าแก้

ไขมันในเส้นเลือด ป้องกันไว้ดีกว่าแก้

ไขมันในเส้นเลือดผิดปกติ หมายถึง ภาวะที่ร่างกายมีไขมันในเลือดมากกว่าปกติ โดยมี…

  • ระดับคอเลสเตอรอลรวมสูงกว่า 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
  • ระดับไตรกลีเซอไรด์สูงกว่า 150 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
  • ไขมันเลว หรือ ระดับแอลดีแอลคอเลสเตอรอลสูงกว่า 130 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
  • ไขมันดี หรือ ระดับเอชดีแอลคอเลสเตอรอลของผู้ชายต่ำกว่า 40 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และผู้หญิงต่ำกว่า 50 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

หากเรามีภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงจะเสี่ยงเกิดโรคมากมาย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญนำไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือด เมื่อเลือดไหลไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายไม่เพียงพอ อาจอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้

ดังนั้น เราจึงควรหาวิธีการป้องกันเกิดโรคไขมันในเส้นเลือดกันก่อนดีกว่าค่ะ ด้วยวิธีการ…

  • รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่เหมาะสม
  • หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เนื้อสัตว์แปรรูป น้ำมันจากสัตว์ เนย ของทอดต่าง ๆ
  • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์
  • งดการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยการวิ่ง เดินเร็ว หรือขี่จักรยาน สัปดาห์ละ 3 – 4 ครั้ง ครั้งละ 20-30 นาที
ไขมันในเส้นเลือด ป้องกันไว้ดีกว่าแก้

นอกจากวิธีการดังกล่าว เราสามารถดูแลสุขภาพตัวเองให้ห่างไกลจากไขมันในเลือดสูง
ด้วยการเลือกรับประทาน สมุนไพร อาน เก็ง อี้ ของ บริษัท แบแปะเลี้ยง ควบคู่กันไป เพื่อลดการสะสมไขมันในเส้นเลือด ปรับสมุดลภายในร่างกาย และทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้ดีเป็นปกติ

เมื่อระบบไหลเวียนโลหิตดี สุขภาพก็จะแข็งแรงจากภายใน จึงลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะคอเลสเตรอลสูง รวมทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วย

Scroll to Top