ทานสมุนไพรอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

ทานสมุนไพรอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

ยาสมุนไพร ผลิตมาจากธรรมชาติ ไม่ตกค้าง ไม่อันตราย ถ้าต้องการใช้สมุนไพรให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด ควรยึดหลัก 3 ถูก ดังนี้

ทานสมุนไพรอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
ถูกโรค

1. ถูกโรค
เลือกทานสมุนไพรให้ถูกกับโรค เช่น ถ้ามีอาการท้องผูก ควรทานสมุนไพรที่มีฤทธิ์ระบาย ถ้าทานสมุนไพรที่มีรสฝาด จะทำให้ท้องยิ่งผูกมากขึ้น

ถูกขนาด

2. ถูกขนาด
สมุนไพรถ้าใช้ในปริมาณน้อยไป ก็จะรักษาไม่ได้ผล แต่ถ้าปริมาณของการใช้มากเกินไป ก็อาจเกิดอันตรายต่อร่างกาย ดังนั้นควรใช้ในปริมาณให้ถูกขนาด

ถูกวิธี

3. ถูกวิธี
การนำสมุนไพรเข้าสู่ร่างกายให้ถูกช่องทาง เช่น ทาน ทา พอก แช่ เพื่อให้สมุนไพรออกฤทธิ์ในการรักษาหรือบำรุงได้เต็มประสิทธิภาพ

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญในการใช้ยาสมุนไพรคือ การอ่านฉลากยาให้ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อความปลอดภัยและให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

Scroll to Top