วิธีกินสมุนไพรจีน อาน เก็ง อี้

วิธีกินสมุนไพร อาน เก็ง อี้

  • บีบลูกเทียนไขให้แยกออกจากกัน
  • ฉีกห่อพลาสติกออก
  • เคี้ยวให้ละเอียดแล้วกลืน
  • ดึมน้ำอุ่นตาม 1 แก้ว
สมุนไพรจีน ทานยาก หรือเปล่า

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top