เคยเป็นกันหรือไม่ มองเห็นภาพซ้อน หัวใจเต้นเร็ว

สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณเตือนถึงภาวะความดันต่ำ

ความดันต่ำ คือภาวะที่เกิดจากความดันในหลอดเลือดแดงต่ำกว่าปกติ ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ ส่งผลให้ร่างกายอ่อนเพลีย และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้

ซึ่งภาวะความดันต่ำอาจเกิดได้จาก

  • ระดับความเครียด
  • ภาวะขาดน้ำ
  • การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ
  • น้ำตาลในเลือดต่ำ

อาการความดันต่ำร่างกายจะส่งสัญญาณเตือนดังนี้

  • ตาพร่า มองเห็นภาพไม่ชัด
  • คลื่นไส้ วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม
  • อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
  • ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว หายใจลำบาก แน่นหน้าอก
MPLM66 Post 08
Scroll to Top