ไม่อยากเป็น ต่อมลูกหมากโต ป้องกันได้ด้วย หลัก บี่ อี้

ไม่อยากเป็น ต่อมลูกหมากโต ป้องกันได้ด้วย หลัก บี่ อี้

ต่อมลูกหมากโต คือ ภาวะที่ต่อมลูกหมากมีขนาดใหญ่ผิดปกติ เมื่อต่อมลูกหมากโตขึ้น ก็อาจกดทับท่อปัสสาวะให้ตีบเล็กลง ส่งผลให้มีอาการปัสสาวะติดขัด

ต่อมลูกหมากโตส่วนใหญ่พบในผู้ชายอายุ 45 ปี ขึ้นไป และยิ่งพบมากขึ้นในชายสูงวัย 80 ปี

อาการมักมีปัสสาวะบ่อย ต้องเบ่งเมื่อเริ่มปัสสาวะ ปัสสาวะไม่พุ่ง และปัสสาวะไม่สุด กะปริบกะปรอย รวมไปถึงไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้ จะต้องรีบเข้าห้องน้ำทันทีที่ปวดปัสสาวะ

เพื่อป้องกันการเกิดโรคนี้ ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเอง คือ ไม่กลั้นปัสสาวะ หรือกลั้นปัสสาวะนานๆ บ่อย ๆ ครั้งมากเกินไป เลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงก่อนเข้านอน

ไม่อยากเป็น ต่อมลูกหมากโต ป้องกันได้ด้วย หลัก บี่ อี้

นอกจากวิธีการดังกล่าว เรายังมีอีกหนึ่งตัวช่วยมาแนะนำ สมุนไพร หลัก บี่ อี้ ของ แบแป๊ะเลี้ยง

  • ป้องกันต่อมลูกหมากโต
  • บรรเทาอาการอ่อนเพลีย
  • ลดอาการวิงเวียนศีรษะ

Scroll to Top