COVID-19 ทำลายปอดได้อย่างไร

COVID-19 ทำลายปอดได้อย่างไร

เชื้อไวรัส COVID-19 ติดต่อจากคนสู่คนผ่านระบบทางเดินหายใจ ที่แฝงตัวอยู่ในละอองฝอยจากการไอ จาม และสารคัดหลั่งในน้ำมูกหรือน้ำลาย

ไวรัส COVID-19 ทำลายปอดได้อย่างไร?

เวลาที่เราหายใจเข้า-ออก ปอดจะทำหน้าที่กรองเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย และขับของเสียออกมาในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

การที่เชื้อไวรัสจะก่อโรคในร่างกายเราได้นั้น เกิดจากภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอ หรือสร้างภูมิคุ้มกันได้ช้า จึงส่งผลให้เชื้อไวรัสเข้าสู่ปอดได้ง่าย และไม่สามารถกำจัดเชื้อโรคได้ทัน

เมื่อปอดได้รับเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย จะทำการแบ่งตัวและเจริญเติบโตในเซลล์มนุษย์ รวมทั้งเข้าไปทำลายเซลล์เรื่อย ๆ จนถึงหลอดลม ถุงลม และปอดในที่สุด

COVID-19 ทำลายปอดได้อย่างไร

จากนั้นเซลล์ที่ติดเชื้อก็จะเพิ่มจำนวนและปล่อยเชื้อไวรัสออกมานอกเซลล์ เพื่อไปก่อโรคในเซลล์ข้างเคียง

ดังนั้น คนที่ปอดไม่แข็งแรงและมีภูมิคุ้มกันต่ำ จึงเสี่ยงเป็นภาวะปอดอักเสบ ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว หรืออาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เราควรหมั่นล้างมือให้สะอาด ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างจากกันอย่างน้อย 2 เมตร กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

Scroll to Top