เผ่าเล่งอี้

COVID-19 อันตรายต่อปอด

COVID-19 อันตรายต่อปอด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือชื่อว่า โควิด (COVID-19) ซึ่งย่อมาจาก ‘CO’ มาจากคำว่า Corona, ‘VI’ มาจาก Virus, และ ‘D’ มาจาก Disease ที่แปลว่า ‘โรค’

เชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถเข้าสู่ร่างกายเมื่อหายใจเอาเชื้อเข้าไป โดยจะลงไปที่ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง คือ หลอดลม และปอด หรือเมื่อไปสัมผัสบริเวณที่มีเชื้อไวรัสปนเปื้อนอยู่

ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง อาจเสี่ยงเป็นภาวะปอดอักเสบ ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
.
เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสอันตรายนี้ ควรหมั่นล้างมือให้สะอาด รับประทานอาหารปรุงสุก สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงเดินทางในพื้นที่เสี่ยง และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากวิธีการดังกล่าว เราสามารถดูแลสุขภาพตัวเองให้ห่างไกลจากโรคภัย
ด้วยการเลือกรับประทาน “เผ่า เล่ง อี้” สมุนไพร ของ บริษัท แบแปะเลี้ยง ควบคู่กันไป

สมุนไพร “เผ่า เล่ง อี้” ช่วยบำรุงปอดให้แข็งแรง ละลายสารคัดหลั่งในลำคอ บรรเทาอาการไอ ลดการระคายเคืองคอ

เมื่อร่างกายของเราแข็งแรงก็จะมีภูมิต้านทานโรค จึงลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิดได้

Scroll to Top