รวม 6 ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับโรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน เป็นโรคที่ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเรื้อรังเป็นเวลานาน จนส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ในร่างกาย โดยโรคเบาหวานนั้น มักจะมีความเชื่อที่คนมักเข้าใจผิดอยู่หลายข้อดังต่อไปนี้

Q : คนผอมไม่เป็นเบาหวาน ?
A : ในความเป็นจริงจะคนอ้วนหรือคนผอมก็สามารถเป็นโรคเบาหวานได้ เพราะคนผอมเองก็มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวานได้เช่น พันธุกรรมหรือโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ซึ่งตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินได้

MPLM66 Post 05 PAGE1

Q : ทานอาหารรสหวานหรือของหวานมากไป จะทำให้เป็นเบาหวาน ?
A : การรับประทานแป้ง หรือไขมันที่มากเกินไป ก็สามารถเปลี่ยนเป็นน้ำตาลจนทำให้เกิดโรคอ้วนได้ รวมถึงไขมันอิ่มตัวก็ส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของอินซูลิน ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่สมดุล

MPLM66 Post 05 PAGE2

Q : ถ้าคนในบ้านไม่เคยเป็นเบาหวาน ก็จะไม่เป็นเบาหวาน
A : แม้กรรมพันธุ์จะเป็นปัจจัยหนึ่งของโรค แต่ส่วนหนึ่งของโรคก็เกิดจากพฤติกรรมส่วนตัว เช่น การรับประทานอาหารที่มีน้ำตาล และไขมันสูง รวมถึงการพักผ่อนไม่เพียงพอ ไม่ออกกำลังกาย เป็นต้น

MPLM66 Post 05 PAGE3

Q : น้ำตาลจากผลไม้กินได้ ไม่ต้องกลัวเบาหวาน
A : น้ำตาลฟรักโทสในผลไม้ ก็สามารถทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้น และเพิ่มความเสี่ยงโรคเบาหวานได้เช่นกัน เช่น ทุเรียน องุ่น มะม่วงสุก ขนุน ผลไม้อบแห้ง เป็นต้น

MPLM66 Post 05 PAGE4

Q : เบาหวานเป็นโรคของคนแก่
A : โรคเบาหวานสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงวัย โดยขึ้นอยู่กับสาเหตุ และปัจจัยต่าง ๆ โดยปกติแล้วโรคเบาหวานประเภทที่ 2 มักเกิดกับผู้สูงอายุ แต่ประเภทที่ 1 ก็มักเกิดขึ้นกับเด็กหรือคนอายุน้อยได้เช่นกัน

MPLM66 Post 05 PAGE5

Q : คนเป็นโรคเบาหวานไม่สามารถบริจาคเลือดได้
A : คนเป็นเบาหวานสามารถบริจาคเลือดได้ เพียงแต่ต้องควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ และไม่มีภาวะแทรกซ้อน โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ

MPLM66 Post 05 PAGE6

อย่าละเลยเรื่องของเบาหวานจนสายเกินแก้ เพียงหันมาใส่ใจสุขภาพ ทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถห่างไกลโรคเบาหวานได้อย่างไร้กังวล

Scroll to Top