วัณโรคกระดูก อาจถึงขั้นอัมพาต

วัณโรคกระดูก อาจถึงขั้นอัมพาต

วัณโรคกระดูก หลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อนี้ แต่สามารถติดต่อไปยังผู้อื่นได้ จากการสูดเอาละอองเสมหะของผู้ป่วยวัณโรคที่ไอ จาม หรือหายใจรด หรืออาจติดต่อได้จากการทานอาหาร และภาชนะใส่อาหารที่มีเชื้อวัณโรคปนเปื้อน

โรคนี้เกิดจากการได้รับเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายทางปอด เมื่อรับเอาเชื้อเข้าไป ปอดก็จะติดเชื้อ จนกลายเป็นวัณโรคปอด

โดยจะซึมผ่านกระแสเลือดแล้วลุกลามเข้าไปทำลายอวัยวะส่วนอื่น ๆ อาทิ ต่อมน้ำเหลือง สมอง ไต รวมทั้งกระดูก เมื่อเข้าไปทำลายกระดูกจึงเรียกว่า วัณโรคกระดูก ที่บริเวณกระดูกสันหลัง ข้อเข่า ข้อต่อ

ถ้าเป็นนาน ๆ เข้า เชื้อจะทำให้กระดูกยุบตัว หลังโก่งงอ มีหนอง หรือเศษกระดูก หมอนรองกระดูกเคลื่อน และเมื่อเข้าสู่ไขสันหลัง จะเกิดการกดทับประสาทที่ไขสันหลัง ทำให้เป็นอัมพาตได้

วัณโรคกระดูก อาจถึงขั้นอัมพาต

วิธีป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากวัณโรคกระดูก

  • ออกกำลังกายเป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง
  • พยายามอยู่ในที่ปลอดโปร่ง หายใจสะดวก
  • หากไอหรือจามควรใช้ผ้าหรือกระดาษปิดปาก เพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจาย
  • กระดาษชำระที่ใช้แล้วทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิด
  • ควรตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี

สำหรับท่านใดที่ต้องการสมุนไพรที่ช่วย บำรุงกระดูก บำรุงข้อ บรรเทาปวดเมื่อย ลดความดัน ลดอาการอ่อนเพลีย แนะนำสมุนไพร เกี่ยง โป่ว อี้

Scroll to Top