ปวดกระดูก ข้อเสื่อม เข่าเสื่อม ดูแลด้วย เกี่ยงโป่วอี้

ปวดกระดูก ข้อเสื่อม เข่าเสื่อม ดูแลด้วย เกี่ยงโป่วอี้

ดูแลข้อและกระดูกให้สตรอง!! ด้วย เกี่ยงโป่วอี้

เกี่ยง โป่ว อี้ เหมาะสำหรับ

  • อาการปวดตามข้อ เข่าเสื่อม กระดูกเสื่อม
  • ปวดหัวเข่า เจ็บหัวเข่า ตึง เสียว
  • ลุกนั่งปวด
  • ปวดสะโพก หลัง คอ ขา

เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุร่างกายย่อมเสื่อมลงไปตามกาลเวลา เนื่องจากความเสื่อมของแคลเซียมในร่างกายและการใช้งานข้อหรือกระดูกมายาวนาน

ปวดกระดูก ข้อเสื่อม เข่าเสื่อม ดูแลด้วย เกี่ยงโป่วอี้

หากไม่มีการดูแลข้อและกระดูกที่ดีพอ จะทำให้เซลล์กระดูกยิ่งเสียสมดุลมากขึ้น จนนำไปสู่สภาวะกระดูกเสื่อมและโรคกระดูกได้

บำรุงข้อและกระดูกให้แข็งแรงก่อนเสื่อมสภาพ ขอแนะนำ เกี่ยง โป่ว อี้ ของ แบแป๊ะเลี้ยง

ส่วนผสมหลักประกอบด้วย เสกตี่ ห่วยหงู่ฉิก ฮกเหล็ง เป็นต้น ที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง อีกทั้งยังช่วยให้เลือดไหลเวียนสะดวกอีกด้วย

Scroll to Top