ต่อมหมวกไต สำคัญต่อชีวิตแค่ไหน ทำไมต้องดูแลให้ดี

ต่อมหมวกไต สำคัญต่อชีวิตแค่ไหน ทำไมต้องดูแลให้ดี

ต่อมหมวกไตเป็นต่อมไร้ท่อชนิดหนึ่งในร่างกายมนุษย์ มีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนหลายชนิดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

ฮอร์โมนจะหลั่งออกมาเพื่อตอบสนองต่อภาวะที่มากระทบร่างกาย เพื่อช่วยควบคุมสมดุลต่าง ๆ ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และด้านจิตใจ

ฮอร์โมนในกลุ่มนี้จะควบคุมเมแทบอลิซึมของ คาร์โบไฮเดรท ไขมัน และโปรตีน รวมทั้งรักษาระดับสารน้ำในร่างกาย และช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับความเครียดต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งในชีวิตประจำวันและยามฉุกเฉิน

ดังนั้น ต่อมหมวกไตมีความสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าร่างกายขาดฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้

ต่อมหมวกไต สำคัญต่อชีวิตแค่ไหน ทำไมต้องดูแลให้ดี

เพื่อบำรุงสุขภาพต่อมหมวกไตให้แข็งแรงอยู่เสมอ แนะนำให้รับประทานสมุนไพร กู เต็ก อี้ ของ บริษัท แบแป๊ะเลี้ยง จำกัด

มีสรรพคุณในการบำรุงและรักษา ช่วยปรับสมดุลให้ความดันอยู่ในระดับปกติ

  • รักษาความดันโลหิตต่ำ
  • ลดอาการอ่อนเพลีย
  • บำรุงต่อมหมวกไต

Scroll to Top