6 สาเหตุทำไมใส่หน้ากากแต่ยังติดเชื้อไวรัส

6 สาเหตุทำไมใส่หน้ากากแต่ยังติดเชื้อไวรัส

แม้ว่าสวมหน้ากากป้องกันทุกวัน แต่ทำไมยังคงติดเชื้อไวรัสอยู่อีก นั่นเป็นเพราะคุณสวมหน้ากากผิดวิธีอยู่หรือเปล่า? มาดูสาเหตุที่ทำให้ติดเชื้อไวรัสกัน!

1. เลือกใช้ชนิดหน้ากากผิด
เลี่ยงการใช้หน้ากากฟองน้ำ เพราะประสิทธิภาพป้องกันเชื้อโรคต่ำ มีอากาศรั่วเข้าไปในหน้ากากได้ง่าย

2. หน้ากากไม่แนบสนิทกับหน้า
เมื่อสวมหน้ากากครอบปิดปาก/จมูกไม่มิดชิด ทำให้เกิดช่องว่าง เชื้อโรคจึงเข้าไปในหน้ากาก

3. สวมหน้ากากซ้ำหลายวัน
เสี่ยงต่อเชื้อโรคสูง เนื่องจากเชื้อไวรัสที่ติดอยู่บนหน้ากากจะมีชีวิตอยู่นานกว่า 1 สัปดาห์

6 สาเหตุทำไมใส่หน้ากากแต่ยังติดเชื้อไวรัส

4. มือสัมผัสกับหน้ากากบ่อยครั้ง
ถ้าเอามือไปสัมผัสกับหน้ากาก มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโรคที่ปนเปื้อนบนด้านหน้าของหน้ากาก

5. ถอดหน้ากากระหว่างวัน
ถอดหน้ากากเมื่ออยู่ร่วมกับคนอื่น เช่น ไปงานเลี้ยงสังสรรค์ อาจทำให้เสี่ยงสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ

6. ทิ้งหน้ากากผิดวิธี
ไม่พับม้วนหน้ากากที่ใช้แล้วในถังขยะติดเชื้อ ไม่ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังถอดหน้ากาก

เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส แนะนำให้สวมหน้ากากทับ 2 ชั้น รวมทั้งหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป จึงจะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้

Scroll to Top