6 ข้อปฏิบัติ เมื่อต้องไปโรงพยาบาลในช่วงโควิด-19

เมื่อมีเหตุจำเป็นต้องไปโรงพยาบาล สิ่งสำคัญคือการป้องกันตัวเอง เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้

6 ข้อปฏิบัติ เมื่อต้องไปโรงพยาบาลในช่วงโควิด-19

1. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยจากการสัมผัสละอองฝอยของน้ำมูกน้ำลาย

2. พกเจลแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เข้มข้นมากกว่า 70% ขึ้นไป หมั่นล้างมือบ่อย ๆ เพื่อปกป้องมือจากเชื้อโรคและไวรัส

3. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร เพื่อลดการระบาดของไวรัส

4. ลดการใช้นิ้วมือสัมผัสสิ่งต่าง ๆ ในโรงพยาบาล เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ปุ่มลิฟต์ หากจำเป็นต้องสัมผัส ให้ล้างมือหลังสัมผัสทันที

5. ไม่สัมผัสใบหน้า ขยี้ตา หรือหยิบของกินเข้าปากขณะอยู่โรงพยาบาล เพื่อเลี่ยงการติดเชื้อ

6. เมื่อกลับถึงบ้าน ให้อาบน้ำสระผมทันที เพื่อทำความสะอาดร่างกาย และป้องกันการสะสมของเชื้อโรค

Scroll to Top