5 โรคร้ายที่มากับสายฝน

5 โรคร้ายที่มากับสายฝน

เธอมากับฝน โรคร้ายๆ ที่มากับฝน

ช่วงหน้าฝนแบบนี้ โรคร้ายก็อาจแฝงตัวเข้ามาหาเราโดยไม่ทันตั้งตัว

5 โรคร้ายที่มากับสายฝน

โรคไข้หวัดใหญ่
เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดอินฟลูเอนซา และสามารถแพร่กระจายได้ดีในช่วงหน้าฝน ส่งผลทำให้มีไข้สูง ปวดหัว ไอหรือเจ็บคอ จนอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้

โรคฉี่หนู
มักแพร่ระบาดบริเวณที่มีน้ำขัง โดยได้รับเชื้อจากฉี่หนูที่ขังในน้ำผ่านทางผิวหนังที่มีแผล มักมีไข้สูง เบื่ออาหาร ปวดเมื่อยตามตัว โดยเฉพาะน่อง หลัง และต้นคอ บางรายอาจมีอาการถ่ายเหลว ปวดท้อง ร่วมด้วย

โรคตาแดง
เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอะดีโนไวรัสที่อยู่ในน้ำ กระเด็นเข้าตาหรือใช้มือที่ไม่สะอาดขยี้ตา ทำให้มีอาการเคืองตา น้ำตาไหล มีขี้ตามาก อาการจะมีประมาณ 10 วัน

โรคไข้เลือดออก
มียุงลายเป็นพาหะ ซึ่งแพร่พันธุ์ได้ดีช่วงหน้าฝน มักจะอาการ มีไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ หากเป็นหนักอาจถึงขั้นช็อก

โรคท้องร่วง
สาเหตุมักเกิดจากเชื้ออีโคไลที่ปะปนอยู่ในอาหาร หรือน้ำดื่ม หรืออาจเกิดจากการใช้มือหยิบจับอาหารเข้าปาก ทำให้เกิดลำไส้อักเสบติดเชื้อ และท้องเสียได้ หรือมีอาจมีไข้ ปวดบิดในท้องร่วมด้วย

การป้องกันโรคในฤดูฝนสามารถทำได้ดังนี้
  • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  • ดื่มน้ำสะอาด
  • รับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ ๆ
  • ล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง

หน้าฝนแบบนี้ อย่าลืมดูแลตัวเองให้ดี เพื่อให้ห่างไกลจากโรคกันนะ

Scroll to Top