10 อาการเตือน “โรคอัลไซเมอร์” 1. หลงลืม 2. มีปัญหา

10 อาการเตือน “โรคอัลไซเมอร์” 1. หลงลืม 2. มีปัญหาเรื่องภาษา 3. ไม่รู้เวลา สถานที่ 4. ตัดสินใจผิดพลาด 5. มีปัญหากับตัวเลขการคำนวณ 6. วางของผิดที่เป็นประจำ 7. อารมณ์ พฤติกรรมเปลี่ยนจากเดิม 8. บุคลิกเปลี่ยนแปลง 9. ขาดความคิดริเริ่มอะไรใหม่ 10. ไม่สามารถทำกิจวัตวประจำวันตามที่เคยทำได้

Scroll to Top