ปาร์ตี้วิถีใหม่ New Normal

แนวทางปาร์ตี้วิถีใหม่ New Normal อย่างปลอดภัย

สถานการณ์โควิดทำให้การจัดปาร์ตี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป การจัดปาร์ตี้แบบ New normal ต้องทำอย่างไรบ้างนั้น ไปดูกัน!!

1. สถานที่ไม่แออัด
ควรลดจำนวนผู้เข้างานปาร์ตี้ เชิญแขกเฉพาะคนใกล้ชิด เพื่อลดความแออัด

2. อากาศถ่ายเทได้สะดวก
ควรจัดงานกลางแจ้งและมีพัดลมพัดเบา ๆ เพื่อช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดีขึ้น

3. หลีกเลี่ยงการทานอาหารโดยใช้ภาชนะเดียวกัน
ควรแยกภาชนะและอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร ไม่ควรดื่มแก้วน้ำเดียวกัน หากทานอาหารร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางตักอาหารแทน

4. ลดดื่มแอลกอฮอล์
เนื่องจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะไปรบกวนระบบภูมิคุ้มกัน ถ้าได้รับเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายก็จะทำให้ติดเชื้อง่ายขึ้น

5. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิด ควรอยู่ห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร

6. สวมหน้ากากอนามัย
ช่วงที่ไม่ได้ดื่มหรือทานอาหาร ควรสวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลา

7. หมั่นล้างมือบ่อย ๆ
ควรมีสเปรย์แอลกอฮอล์ขนาดพกพาติดตัวไว้สำหรับล้างมือหลังสัมผัสสิ่งของหรือจุดสัมผัสร่วมต่าง ๆ

8. ไม่ร้องเพลง
การร้องเพลง เสี่ยงติดเชื้อผ่านละอองน้ำลาย เวลาอ้าปากตะโกนร้องเพลง

จัดปาร์ตี้ปีใหม่อย่างปลอดภัย ทุกคนอย่าประมาท การ์ดอย่าตกกันนะคะ

Scroll to Top