อาการที่พบได้เมื่อเกิดภาวะอเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่

อาการที่พบได้เมื่อเกิดภาวะเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่

อาการที่พบได้เมื่อเกิดภาวะ ”เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่” ปวดท้องมากเมื่อมีประจำเดือน คือ มีอาการปวดบริเวณท้องน้อยอย่างรุนแรง ในช่วงวันแรก ๆ ของการมีประจำเดือน หรือตลอดช่วงเวลาที่มีประจำเดือน บางครั้งมีอาการปวดมากเหมือนไม่สบาย มีไข้ เต้านมคัด ตึง และปวดบริเวณบั้นเอว ️ปวดท้องน้อย หรือบริเวณอื่น ๆ ที่มีเซลล์เยื่อบุโพรงมดลูกไปเจริญอยู่ นอกเหนือจากช่วงมีประจำเดือน กรณีนี้อาจรู้สึกปวดลึก ๆ หรือปวดแปลบขณะมีเพศสัมพันธ์ ปวดขณะถ่าย อุจจาระ หรือปัสสาวะ ️ประจำเดือนมามาก ผู้ป่วยบางรายมีเลือดออกมากผิดปกติในระหว่าง มีประจำเดือน กล่าวคือ มีปริมาณมาก หรือมีประจำเดือนนานเกินกว่า 7 วัน ️ประจำเดือนมาไม่ปกติ ️มีบุตรยาก ส่วนมากพบว่าตัวเองเป็นโรคเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ เมื่อมาปรึกษาแพทย์เรื่องภาวะมีบุตรยาก

Scroll to Top