โอวกิมอี้

ประจำเดือนมาไม่ปกติ ขับน้ำคาวปลา ดูแลด้วยสมุนไพร โอว กิม อี้

ประจำเดือนมาไม่ปกติ ขับน้ำคาวปลา ดูแลด้วยสมุนไพร “โอว กิม อี้”

ประจำเดือนไม่มา หรือมาไม่ตรงรอบ อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ

ไม่ต้องกังวลไป! เราสามารถดูแลป้องกันได้ ด้วยสมุนไพร “โอว กิม อี้” ของ บริษัท แบแปะเลี้ยง

ช่วยขับของเสียออกจากมดลูก ลดภาวะประจำเดือนมาผิดปกติ

สรรพคุณ

  • ขจัดของเสียออกจากมดลูก
  • อาการประจำเดือนมาไม่ปกติ
  • ขับน้ำคาวปลา
Scroll to Top