บรรเทาอาการปวดท้อง ท้องอืดท้องเฟ้อ ดูแลด้วยเปลือกส้มยาและโซวหะอี้

MPL M19 Post 12 1040x1040

รู้สีกมีลมในท้อง ปวดท้อง อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ เนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารมากเกินไป

อาการเหล่านี้ไม่รุนแรงก็จริง แต่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตพอสมควร รู้สึกอึดอัด เสียดท้อง รวมไปถึงไม่มั่นใจ รู้สึกอายต่อคนรอบข้าง เพราะเผลอเรอหรือผายลมออกมาบ่อยแบบไม่ได้ตั้งใจ

ไม่ต้องกังวลไป! เราสามารถจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้
ทานสมุนไพร โซว หะ อี้ ควบคู่กับ เปลือกส้มยา ของ บริษัท แบแป๊ะเลี้ยง

อย่างแรก แนะนำให้ทาน โซว หะ อี้ ก่อน เพื่อขับลมในกระเพาะ
สรรพคุณ : บรรเทาอาการปวดท้อง ขับลม วิงเวียนศีรษะ

อย่างที่สอง แนะนำให้ทาน เปลือกส้มยา เพื่อรักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้อ
สรรพคุณ : บรรเทาอาการจุกเสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ คลื่นไส้อาเจียน