งู่ อึ่ง อี้ ช่วยขับเสมหะ ผู้สูงอายุควรมีไว้ใกล้ตัว

งู่ อึ่ง อี้ ช่วยขับเสมหะ ผู้สูงอายุควรมีไว้ใกล้ตัว

มีเสมหะ กระแอมบ่อย เสลดเยอะเหนียวติดคอขับออกไม่ได้

ถ้าพบว่ามีอาการดังกล่าว อย่าชะล่าใจ‼️

หากไม่สามารถขับเสมหะออกได้ อาจเกิดโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมาได้ เช่น โรคปอดติดเชื้อ โรคปอดอักเสบ เป็นต้น

เพื่อละลายเสมหะในลำคอให้โล่ง ขอแนะนำสมุนไพร งู่ อึ่ง อี้ ของ แบแป๊ะเลี้ยง ที่ช่วยลดความเหนียวข้นของเสมหะในลำคอ ทำให้สามารถขับเสมหะออกมาเองได้ง่ายขึ้นสบายขึ้น

บรรเทาอาการเหล่านี้

  • ขับเสมหะเหนียวข้น
  • แก้ไข้ตัวร้อน
  • ขับลม

งู่ อึ่ง อี้ เน้นดูแลผู้ที่มีภาวะ ดังนี้

  • ผู้ที่มีเสมหะเป็นจำนวนมากแต่ไม่สามารถขับออกได้เอง
  • ผู้สูงอายุไอแบบมีเสมหะปนมาด้วยในตอนเช้า
  • ผู้ที่สูบบุหรี่จัดจนมีอาการไอเรื้อรัง

Scroll to Top