ตำนานเพื่อสุขภาพดี กว่า 197 ปี จากฮ่องกง

ดูแลสุขภาพจากวัตถุดิบธรรมชาติ

เรื่องของคนรักสุขภาพ

ดูแลสุขภาพจากวัตถุดิบธรรมชาติ

ก้าวแรก แบ-แป๊ะ-เลี้ยง

เรื่องราวเมื่อ 197 ปีที่ผ่านมา

ในอดีต... ชาวจีนส่วนใหญ่อยู่อย่างยากลำบาก ผู้คนส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก มีรายได้เพียงน้อยนิด และไม่เพียงพอต่อการดูแลคนในครอบครัว เมื่อเกิดโรคภัยต่างๆ หรือปัญหาสุขภาพทั้งหลายก็ยากที่จะเยียวยาสำหรับคนในยุคนั้น และที่น่าสลดใจที่สุด คือมีการเสียชีวิตหลังคลอดบุตรอยู่เป็นจำนวนมาก

ในปี ค.ส. 1822 นาย มาเจิ๋นท๋ง ซึ่งทำการค้าสมุนไพรจีนในขณะนั้น รู้ซึ้งถึงความทุกข์จากปัญหาที่เกิดขึ้น จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจ และอุทิศตนค้นคว้าสูตรยาสมุนไพรจีนขึ้นมา โดยวางจำหน่ายในราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ ทำให้ทุกคนในช่วงเวลานั้น มีหนทางในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ และสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ปัจจุบัน แบ-แป๊ะ-เลี้ยง ยังคงสืบสานความตั้งใจ และเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยเปิดให้บริการเวชภัณฑ์สมุนไพรไปสู่อีกหลากหลายประเทศทั่วโลก